Produktutveckling

Genom vår bredd inom elektronikutveckling och Sigmagruppens samlade kompetens inom mekanik, IT och produktionsteknik har vi en väl uppbyggd infrastruktur för att utveckla kompletta produkter. Oavsett om det handlar om en liten förstudie, eller ett komplett utvecklingsprojekt har vi en lösning.

Vi utvecklar såväl konsument- som industriprodukter och har tillgång till ett av Europas mest avancerade prototyp- och testlabb in-house.

Detta innebär unika fördelar då ett stort expertkunnande, en enorm instrumentpark och erfarenhet från många produktutvecklingsprojekt alltid finns tillgängligt som ett back-office. Vi samarbetar också med partners som kan ta helhetsansvar för produktion och slutmontering i både stor och liten skala.

Kompetenser

Elektronikutveckling, Mjukvaruutveckling, Prototyping, Mekanikkonstruktion, UX/UI, Industridesign, Projekt- och produktledning

Case – Elektrisk aktuator för offshoreindustri

Inom offshoreindustrin används i stor utsträckning pneumatiska och hydrauliska system för styrning av ventiler till tankar och ballastsystem. Utvecklingen driver dock på mot mer avancerade elektromekaniska system. För att följa med i utvecklingen och kunna lyfta sig från komponent- till systemleverantör ville vår kund undersöka möjligheten att utveckla ett system med egna elektriska aktuatorer och en förstudie genomfördes av Sigma.

Förstudien låg sedan till grund för utveckling av kundens första egna elektronikprodukt.
Kravbilden omfattar styrning av ett antal olika varianter på stegmotorer och ett flertal kontrollinterface, bl.a. USB, TCP/IP, CAN Open, Modbus och 4-20 mA Current Loop. Produkten behövde också uppfylla vissa klassningsregler för fartyg samt kunna placeras i explosiv miljö (ATEX).

Sigmas åtagande omfattar:

  • PCB design
  • Produktionstest
  • Embeddedmjukvara
  • PC-mjukvara för konfiguration
Läs merkeyboard_arrow_down Läs mindrekeyboard_arrow_up
close

Hej!

Vi är Sigma Embedded Engineering. Idag kommer våra ingenjörer leverera lösningar som gör morgondagen bättre för alla.

Är du en av dom?

Jag heter Jens Wetterlin och är din kontaktperson när det gäller Partnernätverket.

Jag heter Nina Larsson och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Monica Imberg och är din kontaktperson när det gäller Autonoma fordon och Konnektivitet.

Jag heter Kimon Sfiris och är din kontaktperson när det gäller CI/CD – DevOps och Elektrisk drivlina.

Jag heter Jonas Vikentorp och är din kontaktperson när det gäller Autonoma fordon och Elektrisk drivlina.

Jag heter Daniel Tengvall och är din kontaktperson när det gäller CI/CD – DevOps och Konnektivitet.

Jag heter Richard Kahl och är din kontaktperson när det gäller Produktutveckling.

Jag heter Pontus Kastrup och är din kontaktperson när det gäller

för att hitta din kontaktperson