Mentor by Sigma

Vårt mentorprogram ger möjlighet till utveckling för såväl juniora som seniora medarbetare. Det hela föddes ur ett behov som identifierats i de karriärsamtal som alla våra konsulter genomför regelbundet, en önskan om ett personligare bollplank för såväl det privata som det professionella. Resultatet är ett mentorsprogram som ger tudelad möjlighet till personlig utveckling, både mentor och adept får ett utbyte som berikar.

Som adept är detta en utmärkt möjlighet till kunskapsutveckling och handledning. En mer senior kollega kan se en utmaning ur ett annat perspektiv och tillsammans hittar ni nya vägar framåt. Kanske du behöver hjälp i ett avgörande karriärsval? Eller har du en stött på en utmaning som känns för överväldigane? Det är du och dina behov som sätter agendan.

Som mentor får du möjlighet att utveckla din analytiska förmåga och växa som ledare. Det är också en unik möjlighet att knyta interna kontakter och få inblick i andra organisationer. I mötet med mer juniora medarbetare får du nya infallsvinklar och utmanar dina egna föreställningar om konsultrollen. Låt dina erfarenheter hjälpa en kollega att ta bättre beslut både privat och i arbetet.

Mentorsprogrammet startar upp varje år med ett antal mentorer och adepter.

Läs merkeyboard_arrow_down Läs mindrekeyboard_arrow_up
close

Hej!

Vi är Sigma Embedded Engineering. Idag kommer våra ingenjörer leverera lösningar som gör morgondagen bättre för alla.

Är du en av dom?

Jag heter Jens Wetterlin och är din kontaktperson när det gäller Partnernätverket.

Jag heter Nina Larsson och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Monica Imberg och är din kontaktperson när det gäller Autonoma fordon och Konnektivitet.

Jag heter Kimon Sfiris och är din kontaktperson när det gäller CI/CD – DevOps och Elektrisk drivlina.

Jag heter Jonas Vikentorp och är din kontaktperson när det gäller Autonoma fordon och Elektrisk drivlina.

Jag heter Daniel Tengvall och är din kontaktperson när det gäller CI/CD – DevOps och Konnektivitet.

Jag heter Richard Kahl och är din kontaktperson när det gäller Produktutveckling.

Jag heter Pontus Kastrup och är din kontaktperson när det gäller

för att hitta din kontaktperson