Konnektivitet

Konnektivitet är en självklarhet i en stor mängd produkter idag. Det möjliggör digitalisering, effektivisering och nya tjänster som inte är möjliga utan uppkoppling. För oss handlar om att tillhandahålla kommunikationslösningar i uppkopplade produkter, men också om att utveckla nödvändig infrastruktur i form av mobilnät.

Vår kärnkompetens ligger i de uppkopplade enheterna och i infrastrukturen där vi levererar lösningar för 5G, LoRa, WiFi, Bluetooth samt olika industriella och proprietära radio och antennlösningar.

Vi utvecklar också hårdvara och applikationer för uppkopplade produkter, t.ex. för Android, hemautomation, industri, infotainment och rymd.

Kompetenser

Mjukvaruutveckling (C/C++, Python), Embedded Linux, Android, Datakommunikation (TCP/IP, 3GPP, …), DSP, Kraftelektronik, PCB (Schema, Layout, Simulering, High Speed Design), Radio, Mikrovågsteknik, Antenner, Mätteknik

Case – Utvecklingsteam för 5G

En helt ny systemarkitektur för att bygga och expandera mobilnät är under utveckling. Systemet inkluderar mer energieffektiva radiolösningar med halva storleken och vikten mot tidigare och även branschens kraftfullaste basbandslösning vilket ger operatörer möjlighet att möta en växande efterfrågan på mobilt bredband från kunder, industri och IoT genom en övergång till 5G.
Sigma introducerade ett tvärfunktionellt team med åtta radio- och antennutvecklare som fungerar som en utökning av kundens egna organisation i Göteborg. Teamet arbetar med implementation och integration av radiolösningar vid övergång till ny hårdvaruplattform och anpassning till nya frekvensband.

Sigma levererar också mjukvaruteam som arbetar med att utveckla 5G-funktionalitet inom Packet Core. Arbetet sker i en agil miljö med en omfattande kodbas, avancerade CI/CD-lösningar och mjukvara som ligger i produktion ute hos flera kunder vilket kräver hög tillförlitlighet och kvalitét i varje leverans.

Läs merkeyboard_arrow_down Läs mindrekeyboard_arrow_up
close

Hej!

Vi är Sigma Embedded Engineering. Idag kommer våra ingenjörer leverera lösningar som gör morgondagen bättre för alla.

Är du en av dom?

Jag heter Jens Wetterlin och är din kontaktperson när det gäller Partnernätverket.

Jag heter Nina Larsson och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Monica Imberg och är din kontaktperson när det gäller Autonoma fordon och Konnektivitet.

Jag heter Kimon Sfiris och är din kontaktperson när det gäller CI/CD – DevOps och Elektrisk drivlina.

Jag heter Jonas Vikentorp och är din kontaktperson när det gäller Autonoma fordon och Elektrisk drivlina.

Jag heter Daniel Tengvall och är din kontaktperson när det gäller CI/CD – DevOps och Konnektivitet.

Jag heter Richard Kahl och är din kontaktperson när det gäller Produktutveckling.

Jag heter Pontus Kastrup och är din kontaktperson när det gäller

för att hitta din kontaktperson