Elektrifiering

En allt större förståelse för fossila bränslens påverkan på miljö driver idag på omställningen till elektrifierade lösningar i allt högre takt. Men elektrifiering ger även många andra fördelar i form av kostnadsbesparingar och flexibilitet.

Vi arbetar med elektriska drivlinor och hybrider för både personbilar och tunga fordon, men även med industriella lösningar för t.ex. handverktyg och anläggningsmaskiner.

Vår kärnkompetens inom elektrifiering omfattar batteri- och laddteknik, omformare och inverters samt elektriska maskiner och aktuatorer. Tekniken är känd och beprövad, och kan relativt enkelt anpassas till nya branscher och tillämpningar.

CASE – HIL-rigg för batteriladdning.

CEVT är ett teknik- och utvecklingscenter som skapar lösningar för Volvo Cars, Lynk & Co och Geely Auto. Inom avdelningen High Voltage Power System utvecklas bl.a testfunktioner för att stödja de växande verifieringsbehoven inom CEVTs utvecklingsprojekt kopplat till elbilar. Där behövdes en ny testrigg (HIL) för att matcha teststrategin för batteriladdning.

Sigma levererade ett team för att leda och genomföra den fullständiga utvecklingen av en High Voltage HIL-rigg. Målet är att möjliggöra funktionell testning av högspänningssystemet och dess komponenter. Huvudsyftet med HIL-riggen är att möjliggöra testning av:

 • AC-laddning och DC-laddning med simulerad batterilast
 • Omvandling mellan hög- och lågspänning – DC/DC
 • Inbyggda laddningsfunktioner, felhantering, kommunikation och kontrollgränssnitt
 • Sigma levererade en HIL-rigg med möjlighet att ladda AC och DC – (400 V) inklusive skåp, kopplingsboxar, elektroniskt styrda laster, batterimodell och kontrollmjukvara integrerad i CEVTs verifieringsramverk och utvecklingsmiljö. Teamet utvecklade hårdvara och el-scheman, Matlab/Simulink-baserad batterimodell och mjukvara för CANOe-, CAN- och Ethernet-styrbussar skriven i Python. HIL-riggen levererades på plats i CEVT lokaler i Göteborg.

   

  Läs merkeyboard_arrow_down Läs mindrekeyboard_arrow_up
  close

  Hej!

  Vi är Sigma Embedded Engineering. Idag kommer våra ingenjörer leverera lösningar som gör morgondagen bättre för alla.

  Är du en av dom?

  Jag heter Jens Wetterlin och är din kontaktperson när det gäller Partnernätverket.

  Jag heter Nina Larsson och är din kontaktperson när det gäller

  Jag heter Monica Imberg och är din kontaktperson när det gäller Autonoma fordon och Konnektivitet.

  Jag heter Kimon Sfiris och är din kontaktperson när det gäller CI/CD – DevOps och Elektrisk drivlina.

  Jag heter Jonas Vikentorp och är din kontaktperson när det gäller Autonoma fordon och Elektrisk drivlina.

  Jag heter Daniel Tengvall och är din kontaktperson när det gäller CI/CD – DevOps och Konnektivitet.

  Jag heter Richard Kahl och är din kontaktperson när det gäller Produktutveckling.

  Jag heter Pontus Kastrup och är din kontaktperson när det gäller

  för att hitta din kontaktperson