CI/CD – DevOps

Att arbeta agilt är idag det naturliga sättet att utveckla mjukvara. Detta ställer dock höga krav på verktyg och metoder för kvalitetssäkring av leveranser på ett effektivt sätt och för att undvika flaskhalsar vid integration. Lösningen är Continous Integration och Continous Delivery. Allt mer avancerade utvecklingsmiljöer behöver implementeras för att stödja utvecklingsteamen i deras arbete med allt snabbare iterationer och krav på mjukvaruleveranser ibland flera gånger per dag. Arbetet med att introducera CI/CD i en organisation är lika mycket ett kulturarbete som ett teknikarbete där innebörden och nyttan för alla måste vara tydlig, och där alla tillämpar infrastrukturen som en självklar och naturlig del i det dagliga arbetet.

Sigma levererar expertkompetens kopplat till infrastruktur för CI/CD, testriggar och plattformar för testautomation, versionshantering samt testutveckling.

Kompetenser

Git, gerrit, jenkins, Ansible, hashicorp-vault, docker, docker-compose, Jfrog Artifactory, Python, node.js, Java, Javascript, bash, grok, Mongo DB, linux/unix
GoCD, SLURM, fluent, logstash, elastic-search, Kibana, Prometheus, Grafana, nginx, tls/ssl, gifs, memes, humor, Rest-API

CASE – CI/CD Plattformsutveckling

Zenseact är ett fristående bolag inom Volvo Car Group med ett uppdrag att utveckla nästa generations aktiva säkerhetssystem (ADAS) och autonom körning (AD). De bygger nu modulära plattformar för kompletta ADAS- och AD-system. En av Zenseacts styrkor är förmågan att leverera en komplett programvarustack som omfattar algoritmer för computer vision, sensorfusion, beslutsfattande och fordonsstyrning, men också applikationer som körs i molnet.

Sigma levererar ett team som arbetar med utveckling av kundens CI/CD-plattform och verktygskedjor för mjukvaruleverans. Teamet arbetar enligt en agil modell med en produktägare från Zenseact som huvudgränssnitt mot organisationen. Förutom att utveckla och konfigurera CI/CD-flödet och olika plattformar för testautomation stödjer teamet organisationen med kompetens inom CI och hjälper utvecklingsteamen i sitt arbete med att tillämpa moderna utvecklingsprocesser.

 

 

Läs merkeyboard_arrow_down Läs mindrekeyboard_arrow_up
close

Hej!

Vi är Sigma Embedded Engineering. Idag kommer våra ingenjörer leverera lösningar som gör morgondagen bättre för alla.

Är du en av dom?

Jag heter Hanna Kristiansen och är din kontaktperson när det gäller FUTURE by Sigma.

Jag heter Cecilia Vidlund och är din kontaktperson när det gäller Autonoma fordon.

Jag heter Julia Björkeryd och är din kontaktperson när det gäller Rekrytering.

Jag heter Isak Monrad-Aas och är din kontaktperson när det gäller CLUE by Sigma.

Jag heter Jens Wetterlin och är din kontaktperson när det gäller Partnernätverket.

Jag heter Elin Tibatt och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Monica Imberg och är din kontaktperson när det gäller Konnektivitet och Autonoma fordon.

Jag heter Kimon Sfiris och är din kontaktperson när det gäller Elektrisk drivlina och CI/CD – DevOps.

Jag heter Jonas Vikentorp och är din kontaktperson när det gäller Elektrisk drivlina och Autonoma fordon.

Jag heter Daniel Tengvall och är din kontaktperson när det gäller CI/CD – DevOps och Konnektivitet.

Jag heter Richard Kahl och är din kontaktperson när det gäller Produktutveckling.

Jag heter Pontus Kastrup och är din kontaktperson när det gäller

för att hitta din kontaktperson