CI/CD – DevOps

Att arbeta agilt är idag det naturliga sättet att utveckla mjukvara. Detta ställer dock höga krav på verktyg och metoder för kvalitetssäkring av leveranser på ett effektivt sätt och för att undvika flaskhalsar vid integration. Lösningen är Continous Integration och Continous Delivery. Allt mer avancerade utvecklingsmiljöer behöver implementeras för att stödja utvecklingsteamen i deras arbete med allt snabbare iterationer och krav på mjukvaruleveranser ibland flera gånger per dag. Arbetet med att introducera CI/CD i en organisation är lika mycket ett kulturarbete som ett teknikarbete där innebörden och nyttan för alla måste vara tydlig, och där alla tillämpar infrastrukturen som en självklar och naturlig del i det dagliga arbetet.

Sigma levererar expertkompetens kopplat till infrastruktur för CI/CD, testriggar och plattformar för testautomation, versionshantering samt testutveckling.

Kompetenser

Git, gerrit, jenkins, Ansible, hashicorp-vault, docker, docker-compose, Jfrog Artifactory, Python, node.js, Java, Javascript, bash, grok, Mongo DB, linux/unix
GoCD, SLURM, fluent, logstash, elastic-search, Kibana, Prometheus, Grafana, nginx, tls/ssl, gifs, memes, humor, Rest-API

 

 

Läs merkeyboard_arrow_down Läs mindrekeyboard_arrow_up
close

Jag heter Nina Larsson och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Monica Imberg och är din kontaktperson när det gäller Autonoma fordon och Konnektivitet.

Jag heter Kimon Sfiris och är din kontaktperson när det gäller CI/CD – DevOps och Elektrisk drivlina.

Jag heter Jonas Vikentorp och är din kontaktperson när det gäller Autonoma fordon och Elektrisk drivlina.

Jag heter Daniel Tengvall och är din kontaktperson när det gäller CI/CD – DevOps och Konnektivitet.

Jag heter Richard Kahl och är din kontaktperson när det gäller Produktutveckling.

Jag heter Pontus Kastrup och är din kontaktperson när det gäller

för att hitta din kontaktperson